"Pieniny one kcą miłości ...
To trza je miłować jak swe młode roki ...
Niek świeci słonko, a noc nie wraco
Miłość do Pienin, - wielka to praca"
/M.Słowik-Dzwon/

I PRZEGLĄD MŁODYCH RECYTATORÓW

22 lutego 2001 r.
odbył się w naszej Szkole I Przegląd Młodych Recytatorów im. Michała Słowika - Dzwona. W konkursie uczestniczyło 37 uczniów z naszej Szkoły i Gimnazjum. Recytowali oni wiersze tego wielce zasłużonego dla Szczawnicy artysty i poety ludowego, który w naszej Szkole jest od wielu lat patronem grupy wiekowej. W Szkole opracowano i wydano tomik wierszy Michała Słowika na tą okazję. Wiele osób pomagało w organizacji I Przeglądu. Bardzo serdecznie im dziękujemy. Jest to nasz kolejny krok w budowie więzi międzyludzkich: wewnątrz społeczności szkolnej, pomiędzy szkołą i środowiskiem, w ramach wspólnoty pienińskiej.
Michał Słowik - Dzwon urodził się w Szczawnicy 18 stycznia 1907 roku, jako syn Wojciecha i Salomei z domu Wiercioch. Rodzice byli rolnikami. Ukończył cztery klasy Szkoły Ludowej, za czasów austriackich. Rodziców nie stać było na dalszą naukę syna, chociaż miał do niej zamiłowanie. Dokształcał się sam. Bardzo dużo czytał. Gdy jeszcze nie było w Szczawnicy biblioteki, pożyczał książki prywatnie. Kiedy uruchomiono w Szczawnicy bibliotekę, był w żywiole. Czytał książki polskich pisarzy, a przeważnie tych co opiewali piękno Podhala. Takich jak Tetmajer, Witkiewicz, Orkan, Wiktor i inni. W młodości lubił słuchać od starych gazdów legendy i baśnie góralskie oraz pokochał śpiew i oryginalną muzykę góralską. Z jednej takiej legendy o Janosiku, według podań pienińskich, napisał sztukę ludową w czterech aktach pt. "Janosik Hetman Zbójnicki", mając lat osiemnaście. Pierwszy raz była grana przez Zespół Amatorski w Szczawnicy w 1928 roku i przez następne lata, aż do roku 1939. W 1936 roku napisał sztukę w czterech aktach pt. "Sobkowe kochanie", która również była grana do wybuchu wojny. Czysty dochód przeznaczony był na Ochotniczą Straż Pożarną. Po wojnie znów wznowiono przedstawienia, które się powiększyły o dalszą część Janosika napisaną w roku 1946 pt. "Janosikowa kochanka" W następnych latach napisał sztuki: "Testament Szalaya ów", "Świt nad Czorsztynem", "Przeor Czerwonego Klasztoru", "Zmierzch zapada", "Dziadowska córka", "Janci harnaś pieniński", "Sobkowe wesele", "Kłusownicy". Sztuki te nie były grane. Od roku 1952 zaczął pisać nowele i opowiadania, które zebrał w dwóch tomach pt. "W pienińskiej krainie". Napisał również powieść "Turowy Róg" oraz "Zbójnicki róg". Zbierał i spisywał stare, ginące pieśni i przyśpiewki góralskie, których na terenie zebrał ponad tysiąc. Malował na szkle, rzeźbił, ramy obrazów wykładał słomką, uprawiał korzenioplastykę. Był jednym z założycieli Muzeum Pienińskiego. Muzealną posługę sprawował od 1937 roku do końca swoich dni. Zostawił po sobie izbę Pamięci, a w niej cały twórczy dorobek. Zmarł w Szczawnicy 27 sierpnia 1980 roku.

BY PRZEKAZAĆ DZIEDZICTWO - przedruk z Gazety Krakowskiej
"Pragnę moje serce oddać swoim pięknym Pieninom, niech je przyjmą wapienne skały" - napisał w ostatnim życzeniu Michał Słowik - Dzwon. Jego twórczość i życie przepełnione było nieustanną dbałością o zachowanie kultury góralskiej. Poprzez wiersze, opowiadania, nowele oraz sztuki ludowe wpisał się na stałe w pamięć mieszkańców Szczawnicy. Podczas pierwszego "Przeglądu Młodych Recytatorów im. Michała Słowika - Dzwona" zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szczawnicy przedstawiono poetycki dorobek pisarza. W pierwszej edycji konkursu udział wzięli uczniowie z klas III-VI i gimnazjalnych. - W ten sposób pragniemy pokazać, że Pieniny mają swoich poetów - mówi Anna Ratułowska, organizatorka przeglądu. - Trzeba najmłodszym przekazywać dziedzictwo przodków i przypominać im o własnej tożsamości. Należy zafascynować dzieci góralszczyzną, aby potem one mogły przekazywać zdobytą wiedzę następnym. W przyszłości planujemy zachęcić inne szkoły do udziału w przeglądzie młodych recytatorów. Mamy nadzieję, że nasz pomysł spodoba się i zostanie entuzjastycznie przyjęty przez innych. Przegląd recytatorski to nie pierwsza akcja "szczawnickiej dwójki" w szerzeniu dziedzictwa kulturowego. Od kilku lat bowiem podstawówka współpracuje z grupą zaangażowanych poetów, malarzy, rzeźbiarzy oraz hafciarzy, którzy przekazują swoje umiejętności wychowankom. Efektem pracy twórców ludowych oraz dyrekcji jest pierwsze miejsce w zeszłorocznym konkursie "BLIŻSZE OJCZYZNY MAŁOPOLSKA" organizowanym przez: Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.- To co robimy społecznie dla szkoły zapewne dałoby większe rezultaty, gdyby zaangażowali się również rodzice - mówi Janina Zachwieja, ucząca malarstwa na szkle. - To w rodzinie młody człowiek uczy się najwięcej. Po przyjściu z naszych zajęć najmłodsi nie powinni się czuć wyobcowani, mówiąc po góralsku. Przecież większość uczniów pochodzi z zacnych szczawnickich rodów o czym należy pamiętać.